ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Статут закладу освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Мова (мови) освітнього процесу

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад (згідно з ліцензійними умовами)

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (якщо проводять)

Освітні програми, які втілюють у закладі

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Моніторинг якості освіти

Територія обслуговування закладу освіти (закріплює засновник)

Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання й оплати

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила поведінки здобувачів освіти

Кошторис 

Фінансова звітність 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищеня кваліфікації здобувачів освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Інша інформація, оприлюднювана за рішенням закладу чи на вимогу законодавства

Розпорядження міського голови про перейменування навчального закладу  

Звіт про отримання та використання засобів для здійснення  протиепідемічних заходів у ЗЗСО № 16