Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16

Юридична адреса школи:

Індекс 85106, Донецька область, м. Костянтинівка, вул..Преображенська ( Щорса), 60

тел.( 06272) 4 – 23 – 20 Ідентифікаційний код – 25688670

Почта: school_16konst@i.ua 

Директор закладу: Потримай Тетяна Володимирівна

Концепція розвитку Костянтинівського закладу загальної середньої освіти 

Науково – методична проблема :

„ Модернізація системи науково - методичної роботи як шлях до формування професійної майстерності педагога та ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи ”

Етапи роботи над науково-методичною проблемою:

  • діагностико-прогностичний (2018-2019 н.р.);
  • концептуально-організаційний (2019-2020 н.р.);
  • розвивально-формуючий (2020-2022 н.р.);
  • результативно-узагальнюючий (2022-2023 н.р.)

Наскрізна лінія:

Нова українська школа – простір освітніх можливостей

Очікуваний результат:

умотивований учитель - компетентний учень - престижна школа

ІІ. Цільові проекти

1. « Єдиний інформаційний простір у школі»

2. « Профільне навчання»

3. «Обдарована дитина»

4. «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ»

5. «Інновації в сучасній школі»

6. « Школа – толерантне середовище»

7. « Кадри»

ІІІ. Пріоритетні напрямки роботи

1. Створення умов для отримання освіти, що за рівнем відповідає державному стандарту;

2. Оновлення моделі організації педагогічного процесу через використання інноваційних технологій та розвитку критичного мислення;

3. Реалізація індивідуальних, творчих потреб учнів, спрямованих на оволодіння практичними уміннями та навичками науково - дослідницької діяльності, формування професійних намірів;

4. Засвоєння технології педагогічної підтримки учнів у різних сферах діяльності;

5. Адаптація учасників навчально-виховного процесу до сучасного світу через використання нових інформаційних технологій;

6. Формування особистісних рис громадянина України, патріотизму, національної свідомості та самосвідомості учнів, виховання духовної культури особистості;

7. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основні відновлення історичної пам’яті;

8. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності; вдосконалення системи роботи учнівського самоврядування;

9. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів; створення умов для соціального захисту